ABC nyheter Stoler vi på USA

ABC nyheter Stoler vi på USA

Sivilingeniør Harald Marthinussen mener vi er på vei inn i den fjerde revolusjon.

3

Hvor mange passord og koder er du nødt til å huske på? Sannsynligvis alt for mange,
mener Marthinussen. Sivilingeniør, PCU Company, Over 50 års erfaring med data og IT.
ABC Nyheter 10.06.2016 kl. 12:27 Oppdatert 11.06.2016 kl. 14:34
Selv om det nye avtaleverket for lagring av persondata er på plass, er EU i tvil om det er greit for europeiske selskaper å lagre persondata for sine kunder i USA.
Datatilsynet i Norge mener norske selskaper må inngå særavtaler som begrenser sky leverandørenes anledning til å videreformidle kundenes personlige data. Hvem skal du stole på? En gjennomsnittlig amerikaner eller europeer trenger å huske mellom 20 og 30 passord og startkoder. Husker du dine passord, koder og brukernavn til G+, Onedrive, Twitter, Paypal, Mastercard, Visa, Shell-kort, Statoilkort, for å starte opp til PC, iPad og Smartphone, Facebook, Instagram, Altinn, mobilbank og skysider? Det gjør heller ikke noen andre.
De fleste må ha en liste med seg i vesken eller lommeboken, om de ikke har en passordorganisator på sin smarttelefon eller bruker samme kode for alt – kanskje med en variasjon av første eller siste siffer.
Det gjør din digitale verden livsfarlig for deg, og ikke minst for din arbeidsgiver.
Det er faktisk ikke så rart at det offentlige USA er blitt hacket for 5,6 millioner biometriske data på sine ansatte, i tillegg til 21,5 millioner «social security files» med hemmelig informasjon som ble stjålet. Myndighetene innrømmer at hackere fikk fatt i 21,5 millioner hemmelige dokumentsett, som «victims SF-86 forms» og sikkerhetsklarerings-skjemaer. Sistnevnte er fullstappet med personlig informasjon som alkoholforbruk, seksuell orientering, narkotikabruk og familieforhold. Dette kan brukes som utpressingsmiddel. Dine biometriske data, blant annet fingeravtrykket ditt, som du lagrer på smarttelefonen, er også lett bytte for hackere og tyver.
Internasjonal sikkerhetsindustri passer best i Norge. Som et demokratisk og åpent samfunn, passer Norge også som en ønskelig skaper av sikkerhet for alle. En sikkerhetsløsning som blir produsert og utviklet i USA, vil ikke bli valgt av østblokkland, arabiske land og ikke minst, Kina – og vice versa. Alle kan jo stole på Norge? Norge sitter på mye kunnskap. Vi har NTNU og sikkerhetssenteret på Høyskolen i Gjøvik med har lang erfaring i utviklingen av digitale løsninger – som benyttes i flere EU-land. Fra norske universiteter og kunnskapsmiljøer har det også eksplodert en biologisk kunnskapsindustri i Norge. Idex As har patenter som brukes av blant annet Apple. NEXT Biometrics AS leverer fingeravtrykksløsninger til  Dell. Norsk Semiconductor er spesialist i  lavenergi elektronikk for biologiskmedisinske avlesninger, og Zwip As er leverer biologiske avlesere innebygget i tynne kredittkort for blant annet MasterCard.

PCU Company har etter seks års forskning og utvikling tatt patent på fremtidens personsikre CB-ID-løsninger for digital-ID og bank-ID i 40 land.
Alle de kjente IT-gigantene jobber også aktivt for å utvikle deler, moduler og programmer som kan brukes i personsikre cyberbiologiske-ID-løsninger, som vil bli tilgjengelig på markedet om halvannet til to år. Google utvikler biologisk identifikasjonsløsninger for Google Wallet. Mastercard utvikler og tester mobilbetaling med ansiktsgjenkjenning i 17 land.

5

I fremtiden vil det bli vanskeligere for hackere å stjele personlig informasjon. Foto: COLOURBOX
For mange passord fører til en sterk polarisering av vår felles forståelse av sikkerhet. Alle offentlige tjenester med et behov for å sikre tilgang i Norge har hovedsakelig valgt bank-ID. Det offentlige Norge trenger en ny personsikker cyberbiologisk, eksakt og utskiftbar ID. Dagens smartteknologi kan gjøre fantastiske ting om den ikke misbrukes. Smarttelefon som skal brukes til det meste vil krever livsviktig sikkerhetstillegg for alle brukere. Alle leverandører, krever at du bruker sine metoder som gjenkjenner deg. I tillegg til passord og koder kan det nå være øye-iris, fingeravtrykk, ansiktsfasong eller stemmegjenkjennelse.
Biologisk avlesning brukes stadig oftere i fastlagte løsninger uten hensyn til brukerens egenvalgte sikkerhet. Personsikker cyberbiologisk avlesning enheter skiller seg ut med å kunne avlese både smartkort og alle dine biologiske utrykk i en fri, håndholdt enhet uten å være styrt av og bundet til en lukket løsning.
Man velger selv om man skal åpne bildøren med fingeravtrykk, ytterdøren hjemme ved hjelp av stemme. I nettbanken kan du velge å lese av en «dual skann» istedenfor å taste inn en PIN-kode. Din personsikre smartnøkkel, kan deles inn med mange valg av sikkerhet, noe for mer dagligdags bruk og valg for ting som trenger høy eller ekstremt høy sikkerhet. Din smartnøkkel må være så personlig for deg at den ikke kan misbrukes av andre. Personsikker cyberbiologisk identifikasjon vil skape en betydelig nedgang i nettkriminalitet, bruk av skimmer, tyveri av bankkort og forfalsking av pass da det ikke er mulig å bruke disse ulovlig når man må verifisere bruker og bærerens cyberbiologiske tilgang. Ved krav til personidentifikasjon for alle brukere på internett, vil det mye omtalte «store internett» med kryptert tekst på IP-klustere bli vesentlig mindre brukt. Personsikker cyberbiologisk identifikasjon vil begrense ting som Wikileaks, Edward Snowden, narkotikahandlere, kriminelle og terrorister Mest lest
Stoler vi ikke på USA?