Ta personvern på alvor!

Ta personvern på alvor!

Informasjon til kunder, partnere og kontakter fra forskningsteam i PCU Company.

En farlig fremtid for vår biometriske identitet har startet?
Personvern er blitt helt nødvendig når vi alle blir individer i et digitalt samfunn på internett. Vi må beskytte våre virkelige biometriske verdier mot «svenske regjering type skandaler», at 2.8 millioner norske helsejournaler ligger åpent for Indiske IT arbeidere og at vår passord-tjeneste som OneLoginmed millioner av brukere ble hacket for kundenes identifikasjon og biometriske verdier.

Våre virkelige biometriske data, kryptert eller ikke, er sensitiv personlig data som må beskyttes. Vi bør protestere høylytt mot å bli tvunget til å bruke våre få biometriske avtrykk når vi må bruke de for nødvendige demokratiske allmenne digitale tjenester som pass /pass-registrering, Altinn, nettbank, bank ID, kredittkort, netthandel, NAV service, helsetjenester og mest vanlig brukte sosiale media.

Blir den digitale verden en skandale?
Biometrisk identifikasjon kreves av myndigheter og næringslivet for å sikre seg mot kriminelle. At det digitale-rom ligger åpent for storstilt tyveri er farlig for våre 15 genetiske særtrekk, 10 fingere, 2 øye-iris, stemmegjenkjenning, ansiktsfasong og DNA som ikke kan byttes om noe skjer.  Mister du noen av dine biometriske avtrykk vil kriminelle ta over ditt digitale liv, mister du alle blir du digital død, for alltid.

Heldigvis kommer det en ny personvernlov som skal beskytte oss mot misbruk av våre personlige data som bl.a. skal beskytte våre biometriske avtrykk.

Etter at den nye loven EU-GDPR (General Data Proteksjon Regulering) trer i kraft mai 2018 vil personvernbrudd bli straffet med bøter på 4% av årsomsetningen for bedrifter og offentlige organisasjoner. Dataansvarlige, endog adm. dir. og styremedlemmer kan få store bøter om de ikke har gjort jobben sin forsvarlig. I Danmark har ansatte fått personlige bøter på 15.000 euro for medvirkning til databrudd og 25.000 euro om bruddet gjelder store grupper.

Kampen mot digitale sykdommer! “Falsk ID” kan det bli en “Safe ID»?
Ny patent for Cyberbiologisk Personsikret ID innsendt av PCU Company AS ble publisert av Internasjonale Patentmyndigheter (WIPO) 20. July 2017: a method for generating a unique personal safe Cyber biometric identification of one user as needed by suppliers, without revealing the user`s real biometric images, for use in a system for authenticating a user of a service”

PCU patenterte løsninger fra 2015 og ny PCU Cyberbiometrisk patent nå i 2017 kan skape den personsikre genetisk-ID-løsning som alle i Norge trenger, en allmenn personsikker digitalnøkkel som kan hindre at våre biometriske verdier blir hacket og ender opp som handelsvarer på «Dark-net», som man nylig hørte skjedde med Instagram sine kunder.
Overnevnte patenttype løsninger for unik Identifisering som ikke setter våre virkelige biologiske verdier i fare ved å skape en Cyberbiometrisk ID, en «falsk-ID», er det vi nå trenger. En personlig portable ID-nøkler må også være personsikret mot tyveri og hacking i tillegg til å være lett å bruke.

PCU, din fremtidige digitalnøkkel må bygges på fremtidens mobilteknologi for å kunne personsikre alle de mest utrolige digitalstyrte løsninger innen Windows Phone, Symbian, Java ME, Black Berry, Samsung, IOS eller Android.

Hva er en Cyberbiologisk ID avleser. En Cyberbiologisk identifikasjons enhet er din unike og personsikret genetisk digitalnøkkel til identifikasjon for tilgang til betaling, bank, adgang og andre tjenester, samtidig som dine virkelige genetiske, biometriske data er sikret. Cyberbiologisk avtrykk skapes av en mekanisk og produksjons-teknisk løsning med samme format som dine vanlige avtrykk men med helt andre verdier enn dine virkelige biometriske verdier. Dine Cyberbiologiske avtrykk blir som alt annet kryptert og sendt trådløst til mottaker og sikret mot avlytning ved bruk av fri variabel NFC og Bluetooth type krypteringer.

En norsk personsikret løsninger for alle må baseres på fremtidens smartmobilteknologi som kan løse de mest utrolige muligheter. Norsk Cyberbiologiske digitalnøkkel må være en liten separat enhet som får plass i lommeboken, i ei klokke, montert på en mobil eller som en medisinsk «wearables». Om noen få år, med nanometerproduksjon kan den norske Cyberbiologiske digitalnøkler bli produsert så liten at de kan integreres i kroppen, «Inside werables». Husk gjerne at Ingen kan bruke et implantat som opereres ut av neddopede kjendiser og rike person da tyvbrukerne ikke kan tilføre de rette genetiske avtrykk som trengs i en Cyberbiologisk ID, slik tyvene slipper å måtte gjøre med dagens svært usikre kodeimplantat.

Ekstra store fordeler for norske banker og næringsliv.

Med en felles norsk Cyberbiologisk ID løsning utviklet av CPU Company AS i samarbeide med norske myndighet og norsk næringsliv vil kunne sikre at norske banker og næringsliv kan ligge et par år i forkant av sine konkurrenter for å erobre verden, uten alltid å være i bakkant av Sverige og andre i gründerskap og nyutvikling.

Da vinner vi fremtiden med et nytt veikart for en månelanding av det norske digitale hus.

Oktober 2017 sivilingeniør Harald Marthinussen utvikler og IT forsker i PCU Company AS.