PRESSEMELDING FRA – PCU COMPANY AS, sept. 2020

PCU COMPANY AS, HAR FÅTT PATENT PÅ OPPFINNELSER SOM VIL FORENKLE DIN DIGITALE HVERDAG.
Personsikker
Cyberbiometrisk digital ID-nøkkel, Cybi-ID nøkkel.
Ref. video: https://www.youtube.com/watch?v=Cwfog9YN,jWg 


HVA ER SÅ DENNE OPPFINNELSEN?

PCU, P
ersonlig Cybi-id Unit er en unik digitalnøkkel som kan avlese dine personlige avtrykk fra «din genetiske digitale dobbeltgjenger» og så sende dine utvalgte Cyberbiometriske krypterte id-avtrykk trådløst til alle standard mottakere i datautstyr, internettserviceaksess og digitale lås-systemer.   

 • Din personlige, skimmer, hacker og tyverisikre digital ID-nøkkel.
 • PCU, er en liten håndholdt, selvstendig, universal & intelligent enhet.
 • PCU er teknologisk lik morgendagens avanserte smarttelefoner

 HVORDAN KAN MAN UTNYTTE DEN NYE OPPFINNELSEN?

 • Den stopper Cyberangrep, falsk-e-post, hackerinnbrudd, «fake-news» og falsk identitet.
 • Den beskytter brukeren mot avlytting («skimming»), hackere, samt tyveri og misbruk man har i alle de usikre trådløse enheter vi i dag bruker for betalinger, åpne dører og starte biler.

ANDRE SÆREGNE BONUS FORDELER SOM MANGLER I ALLE KJENTE IDENTITETS LØSNINGER.

 • Alle produserte PCU-ID-nøkler vil bli mekanisk/fysisk like, men med en patentert og magisk produksjonsløsning, «needle’s eye» gjør enheter unike for avlesning av bare brukerens genetiske avtrykk.
 • Software as a Service» – Mange programmessige patenterte delene av PCU sine sikkerhets løsningene kan også brukes i andre smarte digitale computerløsninger.
  Som for eksempel bl.a. den magiske produksjonsløsningen for å generere genetisk Cyberbiometriske avtrykk kan bli vurdert som lisensierte løsninger for bruk av globale og nasjonale services leverandører.
 • PCU som autonome, selvstendige, Cyberbionikk sikkerhetsbrikker montert på smartmobiler og avanserte digitalnøkler vil beskytte eieren for all uautorisert bruk og blir en unike digital ID nøkkel som også beskytte eieren fra å måtte bruke mobilen og dagens digitalnøkler som er både avlesbare og kopierbare usikre nøkler for porter, dører, biler, og oppstart av alt annet eiet utstyr og løsninger.    
 •  Avanserte utgaver av P.C.U som leser både våre biometriske og cyberbiometriskeavtrykk, kan forebygge falske e-postmeldinger, bekjempe cyberangrep og stoppe hackere. En «digital pandemi», er fremtidens alvorligste trussel. Dersom en «digital pandemi», skulle lamme banker og offentlige etater ville vi, i vårt moderne, digitale & pengeløse samfunn, raskt gå tom for mat og drikke.

HVORFOR ALLE BRUKERE OG TJENESTELEVERANDØRER, MÅ SKAFFE SEG NYE TYPER PERSONSIKRE GENETISK IDENTIFIKSJONS NØKKLER KAN DU LESE OM I: 

GLOBAL FORENKLING OG PERSONLIG SIKRING OPPNÅES FØRST NÅR ALLE KAN VELGE Å BRUKE SIN(E) CYBI-ID TYPE DIGITALNØKKLER FOR DET MESTE.
https://www.youtube.com/watch?v=Cwfog9YNjWg

Vi har nå endelig nasjonale og internasjonale patenter basert på den kunnskap og kompetanse fra et helt yrkesaktivt data-digitalt-ID forskningsliv.
Nå kan og vil vi bistå for å skape en tryggere personlig digital verden for oss alle.


Ski, Sept. 2020

Harald Marthinussen

Comments are closed.