Fire modeller for global styring av kunstig intelligens

Skrev torsdag 10.26.2023 Stadig flere tar til orde for en global organisasjon for styring av kunstig intelligens. Kanskje kan Det internasjonale atomenergibyrået eller FNs klimapanel brukes som mal. I mai signerte mer enn 350 forskere og teknologiledere dette åpne brevet – på én setning: “Mitigating the risk of extinction from AI should…

Les mer

Har kinesiske myndighet lært fra norsk oppfinnelse om å bruke syntetisk merking av AI opprinnelse?

Våre oppfinnelser rundt PSN (Personlig Syntetisk Nummer-diagram) bruker en produksjons algoritme for å skape bruk av Syntetiskbiometri i identitets-sikring og -registrering av bank-ID nøkler ble patent godkjent i WIPO 06.20.2017 (søknads virkning fra 2012), patent godkjent i USA 02.20.2018, i Kina 09.11.2018, i Hong Kong 06.28.2019, i Norge 06.29. 2020,…

Les mer