Innovasjon Norge

Pressemelding:
Innovasjon Norge støtter PCU Company.
Innovasjon Norge valgte å støtte PCU Company med både faglig veiledning og økonomisk tilskudd til «Markedsavklaringsfasen». Dette skapte grunnlag og veikart for en konsentrert fremdrift mot suksess for en utviklingsbedrift som er basert på 8 år med aktiv forskning og utvikling av personsikker cyberbiologisk universal identifikasjonsløsninger. En PCU CB-ID, er for alle som må ha eksakt personlig identifikasjon men ønsker å beskytte sine virkelige biologiske identiteter fra hackere og kriminelle.
Egil Henning Ytrøy i Innovasjon Norge godkjente lynraskt støtte til markedsavklaring for PCU Company og hjalp til med raske svar og veiledning som fikk PCU Company til å lage de nødvendige verktøy, brosyrer, nettsider og presentasjoner som en markedsavklaring måtte ha. Dette åpnet dører for dialog med viktige og kunnskapsrike kontakter i mange ledende bedrifter og foretak i Norge innen bank, IT og offentlig forvaltning.

1

PCU kan løse kaos rundt Mobil betaling?
Personsikker digital-ID som fellesnevner kan redde trådløsbetaling med mobil ut av dagens kaos. En markedsanalyse med gjennomgang av hundretalls interessenter, avdekker den samme utvikling i Norge som World Economic Forums avdekkes verden over. Begge viser at trådløs-ID og mobilbetaling spriker uten noen felles holdepunkter. (WEFs rapport om disruptive Innovasjon in Financial Services benevnes som «Blueprint for Digiital Identity»
Begge undersøkelser viser at de gamle velorganiserte fellesløsninger for betaling, nasjonal-ID, bank-ID og handel som fungerte alle steder for alle, er snart presset ut av nye betalingsløsningene som spriker i alle retninger. Det tok mindre enn et år med konkurranse blant de store for å være først ute med egne mobilløsninger før de hadde skapt et total kaos for handelsnæringen. Bruk av Vipps, mCash, MobilPay, ApplePay, AlibabaPay, Paypal, GoogelPay osv. er flotte og lette i bruk, men er i dag langt dyrere i bruk og krever flere typer av betalingsterminaler i hver butikk. Kaoset har skremt Norges største aktører i varehandelen til å starte et eget selskap, Retail Payment, for å utvikle en fellesløsning for trådløs butikkbetaling som kan blir kundestandard, enkle og rimelige i bruk.
Utviklingen det siste året viser manglende respekt for brukerne når sikre løsninger blir erstattes med ulike smarte løsninger fra hver enkelt bankgruppe som ikke fungerer i alle butikker. Bankene har bare være opptatt av å sikre fremtidens kunder ved å glede en «lykkegenerasjon» av unge kunder med morsomme enkle løsninger i mobilen som de lever i og med, selv om det skaper kaos for andre.

2

Med en enkel endring i standardisering med bruk av en PCU CB-ID løsning, vil bankene kunne samkjøre sine egne løsninger med betaling via NFC, blåtann eller QR mot alle de butikkterminalene man har. Og hvis betaling rutes via Bank axept, NETS og Teller blir det store gebyrkostnader å spare. Dette er viktig for å unngå at handelsnæringen og bankene etterhvert må flytte dagens høye betalingsgebyr over på kundene. Mobilbetaling er foreløpig gratis for kunden men svindyr for bankene som må betale utenlandske betalingsaktørene, som bl.a. Visa og MasterCard. PCU kan forenkle og sikre bank-ID for alle som trenger å beskytte sine virkelige biologiske identiteter fra hackere og kriminelle. Med en personsikker CB-ID kan bank og offentlig velge samme standard, PCU CB-ID, for betaling som kunde-ID i sine databaser.

Person personsikkerhet i sentrum er eneste fremtid for bank og nasjonal-ID.
Person i sentrum med sikring av brukernes biologiske identiteter er eneste fremtid for bank ID og nasjonale baser. Markedsavklaringsfasen viser det som burde være innlysende at alt som er koblet online er utsatt og usikkert og alle som har behov for digital identifikasjon bør bruke PCU type løsninger.

3

Almen utbredelse av gode løsninger skjer bare for dem som setter enkeltpersonene i fokus med fritt valg av tjenester. Hele verden brukte personlige bankkort for både debet og kredittbetalinger over hele verden, alle steder. Når IBM kom med personlig computere, PC, eksploderte personlig bruk av data.  Et personlig fritt internett ble kjempe suksess. Samme er det med personlig telefon, alle har nå hver sin egen mobil. Kjempesuksess for Facebook skylles at de satte personen i fokus med fritt personlig valg av venner.

4

Bank ID og offentlig-ID for fremtiden kan bare vinne frem med en personsikker løsning med valgfrihet for alle, uansett hvem og hvor de er.

PCU Company viderefører 8 års forskning og utvikling for å skape en eksakt og Personsikker Cyberbiologis Universal-ID uten å kompromittere personens virkelige biologiske data. PCU som har patenterte sine personsikre-ID løsninger i 40 land vil nå arbeide med store aktører i flere segmenter for å spesifisere behov, klargjøre og innarbeide PCU-ID løsninger for alle i de ulike segmentene som trenger eksakt identifisering av en bruker, med en Personsikker Cyberbiologisk Universal-ID løsning.
En målsatt innsatts av PCU Company for å skape løsninger som passer alle, lokalt som verden over, vil krever betydelig offentlig støtte til produksjon og internasjonalisering i tillegg til tunge langsiktige investorer. Hvem blir med på et digitalt eventyr for å spre personsikker identifikasjon til alle. Din fremtidige Personlige Cyberbiologiske-ID Universal, PCU, løsning er patentert i 40 land, inklusiv Kina, USA, Canada, Scandinavia og hele EU.

Comments are closed.