Personlig ID Sikkerhet

Personlig–ID sikkerhet?

Mobilbetaling, internett, banktjenester, kredittkortselskaper, NAV og skattedirektøren krever å få registrert eksakt identifisering av alle personer. Hvordan løser de dette uten å ødelegge din sikkerhet for alltid?

Banknæringen og eller de offentlige myndigheter bestemmer snart om våre biologiske data, (Iris, fingeravtrykk, ansiktsfasong, smcr og stemme) kan bli handelsvare blant kriminelle. Da er vi kjørt.

Nå skal det opprettes en nasjonal Norsk biologisk ID-base for alle. Kredittkort og bank næringen bruker allerede våre biologiske data som bank og kredittkort–ID, samme gjør offentlige ved utsteding av nye pass. Behovet for eksakt person identifisering øker med digitalisering av alle banking, betaling og offentlige tjenester for at bank, myndighetene, Nav og skatteetaten skal enkelt kunne gjenkjenne alle, også de fra de store flykningsstrømmene som ankommer med mange dårlig identifiserte personer.

Usikre baser.
Vi leser i pressen at 150.000 nordmenn har opplevd ID tyveri, hackere har publisert informasjon til 22000 FBI- ansatte, 5.6 millioner fingeravtrykksett av statsansatte er stjålet i USA, norsk politiet advarer mot en helt ny type svindel av de de nye bankkortene med kontaktløs betaling, hemmelige «victim`SF-86 forms» og «security clearance» til 21.5 milioner registrert i Sosial-security ble stjålet av hackere. Dette bekymre oss vel noe.

Den 22 februar 2016 kunne man også lese i Financial Times at MasterCard vil at vi skal lagre vår ansiktsfasong i mobiler når de introduserte ‘selfie pay’ i UK og 17 andre land. MasterCard har planer om å teste alle våre biologiske data ved å bruke “facial, fingerprint, Iris and voice recognition” som identifikasjon, ID, ved «mobile wireless payments».

Dette bør bekymre oss, ikke bare for at vi kan bli frastjålet penger som MasterCard må erstatte, men at våre biologiske data om de brukes kommer på avveie.

Vi leser til stadig om enorme mengder av kredittkortinformasjon som blir stjålet av hackere, også fra databasene til både Visa og MasterCard.

Dine data vil en dag bli hacket og stjålet fra kredittkort, bank eller offentlige baser.

Er det dine virkelige biologiske identiteter som blir stjålet kan du ikke skaffe deg nye. Da kan du bli åpent vilt for kriminelle, for all tid.

Nasjonal ID-Base og Nasjonalt ID-kort kommer snart!

bilde1

Hva med nye Pass, kredittkort og Bankenes ID-brikker?

bilde2

Myndighetene som bankene og kredittkortselskapene har fire (4) valg for lagring av helt eksakte, 100% sikre, identitetsgjenkjennbare data for alle personer, da alle til stadig må sjekkes for identitet.

  1. Lagre våre biologiske identiteter digitalt slik de avleses.
  2. Lagre krypterte versjoner av våre biologiske identiteter.
  3. Lagre Cyberbiologiske identitetsdata, som er 100% unike for oss, men ikke våre virkelige biologiske data.
  4. Lagre krypterte versjoner av våre Cyberbiologiske identitetsdata.

Alternativ 1 med lagring av våre virkelige biologiskeidentiteter bør ikke brukes med dagens svært usikre databaseløsninger. Superhackere hevder at de kan dekode de fleste krypteringer på under et kvarter, da blir jo alternativ 2 lik alternativ 1.

Bank ID, kredittkort ID eller offentlige nasjonale ID base må aldri benytte seg av lagring av våre virkelige biologiske data, selv om de bakes inn i krypterte former.

Alternativene 4, med ditt Cyberbiologisk ID avtrykk, passer best å lagre i en bank eller nasjonal database da de er unike og verifiserer en person helt eksakt, men er helt ulike personens virkelige biologiske data.

Cyberbiologiske avlesninger kan enkelt bli erstattet med helt nye sett om de gamle blir stjålet.

Med nye helt eksakte Cyberbiologis identifikasjon fremstår vi som en ny cyberperson, og livet vårt går videre i ny drakt.

De gamle Cyberbiologiske data slettes fra basen når nye tar plassen, så om tyvens forsøk på å bruke de gamle stjålne CB-ID finns det ingen match og blir derfor avvist.

Med nasjonal, bank og offentlige identifikasjonsbaser som bare bruker sikker Personlig Cyberbiologisk avlesings Unit, PCU vil dette da også kunne skape en sikker verifisering for alt fra tilgang og internettbruk til mobilbetaling og kvittering for digitale tjenester.

bilde3

En PC, PAD eller smart mobil trenger kun støtte av en liten bærbar personlig Cyberbiologisk ID avlesere eller en personlig Cyberbiologisk avleser som mobilprodusenten er lisensiert og klarert for å innebygge i noen av sine nye mobil modeller.

Sikker «hands free» betaling vil først være tilgjengelig når din cyberbiologiske personlige CB-ID med avleserdelene for din PCU innebygget i din mobil i lomma er i et smykke, i klokka, på brillene eller lignende og «tastevalg» gjøres ved stemmeassistert kommunikasjon.

PCU, Personlig Cyberbiologisk Unit, personlig CB-IB avlesere bør videreutvikles og testes ut for alle typer av brukerområder i Norge, basert på norske patenterte løsninger, registrert med fortrinn i 40 land inkl. Kina, Hong Kong, EU/EØS, USA og Canada.

Patent i Kina aug.2015

patent

Patent I USA Jan. 2015

patent2

Patentoversikt pr. feb.2016

patent3

Comments are closed.