Vi søker etter

  • Når vil du trenge en type PCU for deg og dine kunder?
  • Vil du bli en PCU investor?
  • Når trenger du å bli en PCU storkunde?
  • Vil du bli en særstilt PCU utvikling, produksjon og implementerings partner i ditt segment?

PCU type løsning blir snart viktig for alle og markedsbehovet vil eksplodere.
Handelsnæringen er bekymret for at enkle mobilbetaling med mCash, Vipps, MobilPay, Swipp og Swish har skapt både dyrere og sprikende varehandel-betaling for første gang på mange år.

Vårt notat om status for digital identifisering og trådløs digitalbetaling i Norge viser et helt nytt bilde for betalingstjenester som for første gang på mange år spriket i alle retninger med sterkt økende gebyr for betalingstjenestene som går via internasjonale kredittkortselskaper som bl.a. Visa og MasterCard.

Handelsnæringens bekymringer har ført til at landets største dagligvareaktører har funnet behovet for selv å finne en egen løsning ved å opprettet et felles selskap for å løse flokene.

Norge er ikke et særtilfelle ifølge WEFs nye 105 sideres «Digital Identity» rapport med input fra hele verden viser en lignende sprikende bilde med alle mot alle.

Den store betalingsforvirringen som sprer seg samtidig med at alle storaktørene skifter fra koder til biologiske identifisering vil skaper et eksplosivt behov for type PCU løsninger, både som del av en nye almene standard for trådløs betaling og ny personsikret digital bank-ID.

PCU kan også bli din personlige digital nøkkel for alt; nettbank, hus, bil, hytte, butikkbetaling, reisebillett, pass, bankkort, adgang på jobb, dine helse, skatt og tilgang til personlige og åpne nettjenester.
WEF er World Economic Forum deres nye raport er utarbeidet på samarbeide med «Finance Servisces Community, Innovation Comunity, Technology Comunity, academica og the public trade sektor.

Comments are closed.